Han'Gul ,,De wijze kan het in een ochtend leren en zelfs een dwaas kan het in tien dagen leren''

Hwa Rang Do is een Koreaanse vechtkunst, veel van de gebruikte termen zijn dan ook Koreaans. Het Koreaanse alfabet mag voor de gemiddelde westerling lijken op het Chinese en het Japanse, het Koreaanse Han'Gul is echt een geval apart. Han'Gul is een relatief jong alfabet. Het Arabische schrift dat wij gebruiken, werd ook door de Romeinen tweeduizend jaar geleden gebruikt en de Chinese karakters bestaan in hun oudste vorm al duizenden jaren langer. Het Koreaanse alfabet bestaat 'slechts' vijfhonderd jaar en in tegenstelling tot het Chinees is het Han'Gul gemakkelijk te leren.

Koning Sejong de Grote (1397-1450) is degene die Korea haar alfabet gaf. Hij gaf de opdracht een gemakkelijk te leren alfabet te ontwikkelen. Tot die tijd schreven de Koreanen hun taal in Chinese karakters. Het gevolg was dat alleen de geleerden het lastige Chinees onder de knie kregen. De meeste Koreanen konden niet lezen en schrijven. Bovendien leenden de Chinese karakters zich niet echt voor de Koreaanse taal. Voor sommige klanken was er geen karakter. In 1446 werd het project voltooid. Het nieuwe alfabet telde slechts 28 letters waarvan er nu nog 24 worden gebruikt. En van de geleerden die had meegewerkt aan het ontwerpen van zei over het Han'Gul: ,,De wijze kan het in een ochtend leren en zelfs een dwaas kan het in tien dagen leren''.

Ezelsbruggetjes

In de dagen van Koning Sejong bestond het Han'Gul-alfabet uit 28 letters, waarvan er nog 24 in gebruik zijn. Het bestaat uit 14 medeklinkers en 10 klinkers. De 5 basismedeklinkers lijken op delen van de keel en de mond die worden gebruikt om ze voort te brengen:
(G,K), de gewelfde tong die het achterste gedeelte van het gehemelte aanraakt.
(N), de omhooggerichte tongpunt die het voorste deel van het gehemelte aanraakt.
(M), de mond, gezien van de voorkant.
(S), de tanden
(NG), de open keel

Aan deze basismedeklinkers worden streepjes toegevoegd om andere verwante medeklinkers weer te geven - die medeklinkers die ongeveer met dezelfde stand van de mond worden gevormd.Koreaanse Woorden Schrijven

Alle Koreaanse lettergrepen bestaan uit twee of drie delen: een beginklank een middelste klank (een klinker of klinkers) en doorgaans een eindklank. Woorden zijn uit een of meer lettergrepen samengesteld. Elke lettergreep wordt in een denkbeeldig blokje geschreven. De beginklank, een medeklinker (of de onuitgesproken ) wordt bovenaan of linksboven geschreven. Als de middelste klinker een verticale vorm heeft, wordt hij rechts van de beginklank geschreven, terwijl klinkers met een horizontale vorm eronder worden geschreven. Twee dezelfde letters kunnen ook naast elkaar worden gebruikt om meer nadruk te geven en tweeklanken kunnen worden samengevoegd en naast elkaar worden geschreven. Als de lettergeep eindigt met een medeklinker staat deze altijd onderaan. Op die manier kunnen met Han'Gul duizenden verschillende lettergrepen worden weergegeven.Koreaans alfabet

* De Medeklinker wordt niet uitgesproken, behalve aan het eind van een woord, dan wordt hij uitgesproken als 'NG'. De Klinkers , Y en worden uitgesproken met een verbrede mond, alsof men glimlacht. De medeklinkers 'CH', 'K', 'T' en 'P' gaan vergezeld van een H-klank.

Download Han'Gul-lettertype
 
Hwa Rang Do Nederland - info@hwarangdo.nl